Select Page

 Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija


 

 

 

Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 (NPIU 2018 – 2022)

 

 

 

Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

 

Programi NPIU:

 1. prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI)
 2. programi usposabljanja in izpopolnjevanja
 3. programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole
 4. programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij
 5. izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ)
 6. študijski programi za izpopolnjevanje

 

Povezava na uradno spletno stran projekta: http://www.munera3.si/

 


SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA

Koledarsko leto                            Število udeležencev
2018                                                58
2019                                                22
2020                                                25
2021                                                25
2022                                                15
Skupaj                                          145


Koordinatorica projekta: 

Cirila Hajšek Rap
Telefon: +386 (0)2 843 20 77
E-pošta: cirila.hajsek-rap@sssb.si
Vsak ponedeljek od 11h do 16h. 

 

 

 

2022

 

 

V koledarskem letu 2022 priprava in izvedba programov usposabljanja:

 

 

 1. Naziv programa: Komunikacija, vodenje in obvladovanje konfliktov v hitro spreminjajočem se delovnem okolju/v krizah

 

 • čas izvedbe: marec – junij 2022
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: zunanji (v dogovoru z udeleženci)
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Svet, kakršnega poznamo, se je spremenil. Organizacijske spremembe in konflikti sta bistveni temi, ki jih moramo razumeti in jih obvladati, če želimo uspeti v današnjem spreminjajočem se in vse bolj konkurenčnem okolju. Program obravnava tiste elemente organizacijskih sprememb, ki skoraj neizogibno vodijo v konflikt in zavirajo napredek, ustvarjalnost, inovativnost in produktivnost; kaj je znano o različnih konfliktnih stanjih in pristopi k reševanju tega problema z opredelitvijo in naknadnim upravljanjem elementov, ki vplivajo na organizacijske spremembe in konflikte.

 

Povezava do programa: Komunikacija, vodenje in obladovanje konfliktov v hitro spremninjajočem se delovnem okolju-krizah

 

Koordinatorica projekta: Cirila Hajšek Rap

 

 


 

 

 

2021

 

V koledarskem letu 2021 priprava in izvedba programov usposabljanja:

1. Naziv programa: Excel za področje tehnike in tehnologije – on line

 • čas izvedbe: 6. april – 18. maj 2021
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: GO TEL, d. o. o., Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana: Goran Grašič, Sašo, Sever, Branka Bradule
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

V okviru programa Excel za področje tehnike in tehnologije udeleženci nadgradijo svoje znanje uporabe funkcionalnosti excela, ki ga potrebujejo pri svojem delu. Z usvojenim znanjem bodo nadgradili svoje kompetence, s čimer bodo prihranili veliko časa in povečali delovno učinkovitost. Poudarek je na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah.

Excel za področje tehnike in tehnologije (on-line) – povezava do programa

 

2. Naziv programa: Excel za področje tehnike in tehnologije

 • čas izvedbe: maj – 9. julij 2021
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o., Enej Sajko, sodelavec za projektno delo
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

V okviru programa Excel za področje tehnike in tehnologije udeleženci nadgradijo svoje znanje uporabe funkcionalnosti excela, ki ga potrebujejo pri svojem delu. Z usvojenim znanjem bodo nadgradili svoje kompetence, s čimer bodo prihranili veliko časa in povečali delovno učinkovitost. Poudarek je na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah.

Excel za področje tehnike in tehnologije (povezava do programa)

Koordinatorica projekta: Cirila Hajšek Rap

 

 

3. Naziv programa: Nemščina v podjetju – komunikacijski tečaj poslovne nemščine

 • čas izvedbe: september – december 2021
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: Tina Habith, s. p., izobraževanje in predavanje
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci bodo v okviru programa usvajali znanje poslovnega nemskega jezika, ki se uporablja v podjetju. Poudarek bo na prodajnih procesih (povpraševanje, ponudba, naročilo, dobava, račun, reklamacija), na telefonskih pogovorih, vodenju prodajnih in pogajalnih razgovorov na sejmu, na predstavitvi podjetja, izdelkov oz. storitev, ki se prodajajo/kupujejo in na poslovni korespondenci. Znanje bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu s poslovnimi partnerji iz tujine, s čimer bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence in spretnosti   v pisni in ustni komunikaciji, pri poslovni nemščini, s poudarkom na ustni komunikaciji.                                 

Povezava do programa: Nemščina v podjetju – komunikacijski tečaj poslovne nemščine

Koordinatorica projekta: Cirila Hajšek Rap

 

 

4. Naziv programa: Poslovni protokol – zadrega, izziv ali priložnost za gospodarsko podjetje

 • čas izvedbe: september – december 2021
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: zunanji
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci bodo v okviru programa usvajali znanje poslovnega protokola, ki se uporablja v podjetjih. Usposabljanje je namenjeno vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, različnih branž. Znanje bodo udeleženci lahko uporabili pri svojem delu s poslovnimi partnerji iz Slovenije in tujine, s čimer bodo izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence in spretnosti protokolarnih pravil in pravil primernega in učinkovitega komuniciranja.                                         

Povezava do programa: Poslovni protokol – zadrega, izziv ali priložnost za gospodarsko podjetje

Koordinatorica projekta: Cirila Hajšek Rap

 

 


 

 

 

2020

 

V koledarskem letu 2020 priprava in izvedba programov usposabljanja:

 1. Naziv programa: Excel za področje tehnike in tehnologije

 

 • čas izvedbe: 9. julij – 27. avgust 2020
 • kraj izvedbe: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.
 • predavatelj: Majk Fideršek, dipl. inž. kem. tehnol.
 • pogoji vključitve: status zaposlene osebe v tehnološkem podjetju ali izobraževalni instituciji za tehnične poklice.
 • kratka vsebina:

Program je zasnovan na spoznavanju in treningu uporabe progama excel, s poudarkom na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah. Združuje osnovno poznavanje programa, ki ga razvija v zahtevnejšo stopnjo. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki predstavljajo okrog 50 odstotkov programa in se zaključijo z zaključno nalogo. 15 ur programa se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zaključni nalogi s strani izvajalca programa.

Excel za področje tehnike in tehnologije – povezava do programa

Koordinatorica projekta: Cirila Hajšek Rap

 


 

 

 

2019

V koledarskem letu 2019 priprava in izvedba programov usposabljanja:

Naziv programa: Svet črk

 • čas izvedbe: 14. februar – 23. april 2019
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavateljica: Andreja Šulek, univ. dipl. oec.
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

S praktičnim delom, vsak na svojem računalniku in s pomočjo gradiva, bodo udeleženci pridobili spretnost 10-prstnega obvladovanja tipkovnice,  izurili hitrost prepisovanja besedil in pisanja po nareku.

S  samostojnim in hitrim delom na računalniku bodo prihranili na času in postali bolj učinkoviti na delovnem mestu, ker se pozornost namenja  vsebini in ne tipkanju, saj slepo tipkanje omogoča pisanje in sočasno   spremljanje besedila na zaslonu.

 

Naziv programa: Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja

 • čas izvedbe: 13. september – 30. oktober 2019 (2 skupini)
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: Jani Prgić, Svetovalno-izobraževalni center MI
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju uspešne komunikacije za osebnostno rast učiteljev ter preprečevanje in obvladovanje konfliktov. Na osnovi tega se bo izboljšala učinkovitosti kakovost dela ter rezultati dela.

V okviru programa udeleženci predelajo vsebino iz področja pomena krepitve odgovornosti za vzgojno delo, osebnostne rasti in samopodobe, pomena uspešne komunikacije za osebnostno rast učitelja, preprečevanja in obvladovanja konfliktov, obrambnega mehanizma in komunikacije, pomena dobrih medosebnih odnosov v delovnem okolju, poznavanja samega sebe, vzrokov za krizo današnjega časa, kako se pozitivno naravnati na spremembe, samospoštovanja ter prepoznavanja svojih talentov in poslanstva.

Povezava do programa: Program Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja – popravljen SŠSB

 


 

 

2018

V  letu 2018 priprava in izvedba programov usposabljanja:

Naziv programa: Excel za napredne uporabnike

 • čas izvedbe: 10. – 29. november 2018
 • kraj izvedbe: Srednja šola Slovenska Bistrica
 • predavatelj: Majk Fideršek, dipl. inž. kem. tehnol.
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

S praktičnim delom – vsak na svojem računalniku s pomočjo programa Excel se udeleženci naučijo uporabe bližnjic za pogosta opravila, kar jim prihrani veliko časa pri delovnih opravilih.

Udeleženci bodo obvladali pisanje formul za pripravo preglednih analiz ter zahtevnejše funkcije za izračune, ki jih zahteva narava njihovega dela.  Da bo informacija še nazornejša, bodo podatke oblikovali v odvisnosti od njihove vrednosti. Za odličen prikaz podatkov bodo obvladali izdelavo in oblikovanje zahtevnih grafikonov. Za pripravo želenih analiz bodo podrobno spoznali vrtilne tabele.

 

Naziv programa: Komunikacijski poslovni tečaj

 • čas izvedbe: 27. oktober. – 24. november 2018
 • kraj izvedbe: Aluminium Kety Emmi, d. o. o.
 • predavateljica:Tina Gaberc, s. p., izobraževanje in predavanje
 • pogoji vključitve: zaposleni v šoli oziroma v podjetju
 • kratka vsebina:

S programom zaposleni izboljšajo kompetence za večjo zaposljivost in mobilnost  med področji.

Izobraževalne ustanove se morajo povezovati z gospodarstvom z namenom pretoka znanja, pridobivanja  praktičnih izkušenj, spodbujanja odprtosti ter odkrivanja in pridobivanja talentov.

Udeleženci programa pridobijo  kompetence in spretnosti  v pisni in ustni komunikaciji v nemščini s poudarkom na ustni komunikaciji.

 

Naziv programa: Sodobne tehnike preoblikovanja aluminija in zlitin aluminija

 • čas izvedbe: 8. – 29. november 2018
 • kraj izvedbe: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.
 • predavatelj: Peter Fajfar, red. prof., Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci pridobijo dodatna sodobna in specifična znanja na področju preoblikovanja aluminija in zlitin aluminija. Podrobneje se obravnava sodobne tehnike masivnega preoblikovanja: vroče in hladno valjanje, iztiskavanje, vlečenje in kovanje v utopih. Poudarek je na razumevanju medsebojne odvisnosti med preoblikovanim materialom, orodjem in strojem. Razumevanje in obvladanje te interakcije je bistvenega pomena za zagotavljanje kvalitete izdelka kot tudi optimalne rabe stroja in orodja.

Poleg teoretičnega dela udeleženci z uporabo integralnih izračunov, na osnovi elementarne teorije plastomehanike, določajo  obremenitve preoblikovalnih strojev in orodij ter preoblikovalnost obdelovanega materiala pri danih termomehanskih pogojih.

 

Naziv programa: Sodobni procesi litja aluminija in aluminijevih zlitin

 • čas izvedbe: 13. – 30. november 2018
 • kraj izvedbe: Kadring – Kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.
 • predavatelj: Primož Mrvar, red. prof., Univerza v Ljubljani, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo
 • pogoji vključitve: status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
 • kratka vsebina:

Udeleženci bodo pridobili dodatna sodobna in specifična znanja na področju livarstva aluminija in njegovih zlitin na področju:

 • ulivanje kot tehnika izdelave delov: razvoj livarstva, pomen livarstva za gospodarstvo, trenutno stanje v svetu in na Slovenskem, trendi, prednosti litja: konstrukcijske, tehnološke, gospodarnostne in ekološke,
 • livarsko tehnološko ustrezno konstruiranje ulitih delov: sodobni trendi, konstruiranje s funkcionalnim in livarsko-tehničnim optimiranjem, lahke konstrukcije, računalniško generiranje geometrije ulitka na osnovi trdnostnih zahtev in geometrijskih omejitev,
 • procesi in tehnologije litja: ulivanje v formo, livarski modeli in jedrniki, izdelava form in jeder, napajalniki in ulivni sistemi, tehnološka dokumentacija,
 • polnjenje livne votline s talino, tok taline po ulivnem sistemu in livni votlini, livnost zlitin, zakonitosti toka taline, laminarno in turbulentno gibanje taline, površinska turbulenca, nastanek filmov na površini taline, simulacijski izračuni polnjenja forme,
 • strjevanje ulitka v trajni in v enkratni formi, prehod toplote v ulitku in formi, strjevanje in krčenje, napajanje, usmerjeno strjevanje, kriteriji, samostojna strjevalna področja, simulacijski izračuni toplotnih centrov
 • nastanek napetosti v ulitku in orodju, krivljenje, vpliv forme in jeder, trajne forme, aktivno hlajenje in/ali ogrevanje, razvoj napetosti, simulacijski izračuni napetosti v ulitku in orodju za vse sekvence izdelave,
 • načrtovanje tehnoloških procesov s simulacijskimi izračuni ter izbira tehnologije: simulacijski paketi, konstruiranje ulitkov z istočasnim optimiranjem litja, strjevanja in napetosti, virtualna livarna,
 • pregled livarskih tehnologij za serijsko in maloserijsko ter posamično  izdelavo ulitkov: litje v enkratne forme, serijsko in posamično litje, postopki izdelave form in jeder, precizno litje, litje v trajne forme, tlačno in nizkotlačno litje, kokilno, centrifugalno litje, kontinuirno litje, plastno litje, litje v testastem stanju.

 

 

 

Program usposabljanja: Excel za področje tehnike in tehnologije

 

 

»Kar ne morem verjeti, da danes že zaključujemo tečaj Excela. Res je hitro minilo teh 50 ur. Hvala za priložnost učenja novih znanj, bo pa treba še veliko vaditi, saj Excela ne uporabljam pogosto. Pohvalila bi predavateljico, gospo Branko, saj je bila izredno potrpežljiva z nami in je svoje znanje z veseljem delila. Odlična kombinacija je tudi možnost ponovitve vaj, ogled videa z razlago na spletni strani podjetja GO TEL … Res priporočam sodelavcem, da se prijavijo, ko bo nova priložnost, saj nam znanja nihče ne more vzeti.«

 

Vilma Angel, Terme Ptuj, Sava Turizem, d. d., udeleženka programa usposabljanja

Program usposabljanja za zaposlene: Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja

Komuniciranje je pot do razumevanja in sodelovanja. V šolah se tega zelo dobro zavedamo, pa vendar se tudi mi srečujemo z različnimi sogovorci in različnimi situacijami, ko nam ne gre najbolje.

Na seminarju smo ozavestili, da nemalokrat iščemo odgovor najprej pri drugih in se poslužujemo neučinkovitih načinov komuniciranja, kot so kritika, obtoževanje, vzbujanje krivde …, ali pa zase iščemo izgovore in opravičevanje. Za tem stoji naša potreba po moči in čim hitrejši rešitvi problema. To nas ovira v iskrenem komuniciranju, vzbuja nemoč in včasih vodi v konflikte.

Spoznali smo vpliv potreb in prepričanj na svoje vedenje, značilnosti jaz-ti komuniciranja, aktivnega poslušanja, metodo reševanja konfliktov brez poraženca, asertivno vedenje, ki so pomembna nadgradnja osnov komuniciranja.

Jaz sporočila, aktivno poslušanje, ki vključuje iskreno zanimanje za sogovornika in željo po reševanju problema brez poraženca, jasno, odločno, a spoštljivo postavljanje meja in zagovarjanje svojih pričakovanj, rušijo obrambne mehanizme in odpirajo vrata za iskren dialog, prevzemanje odgovornosti in spodbujajo sodelovanje z dijaki, s starši in sodelavci. Pogovor je edino orodje, ki nam je na voljo na poti do dijaka, sodelavca, starša … Potrebujemo le še voljo …

Mojca Vrečko, prof. pedagogike in sociologije,
udeleženka programa usposabljanja »Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja«

Program usposabljanja za zaposlene: »Svet črk«

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica sem se kot učiteljica prijavila na tečaj slepega desetprstnega tipkanja, ki ga je vodila prof. Andreja Šulek. 

Tečaj je potekal večkrat na teden v računalniški učilnici, kjer smo uporabljali posebni program ter spletne povezave, ki so namenjene vajam v desetprstnem tipkanju. Najprej smo se naučili pravilen položaj prstov na tipkovnici, nato smo začeli z osnovno vrstico, sledile so še črke v ostalih vrstah. 

Za večji uspeh je bilo potrebno vaditi tudi doma. in sicer najbolje vsak dan nekaj časa. S tem smo nadgrajevali zanesljivost prijemov in enakomerno tipkanje. Z rednimi vajami smo tako dosegali iz dneva v dan boljše rezultate, ki so nam dali svoje zadovoljstvo.

 Vera Cunk Manić, udeleženka programa usposabljanja »Svet črk«

 

Excel za napredne uporabnike v okviru projekta Munera 3

Izvedba predavanj v okviru projekta Munera 3 mi je bila v veliko veselje, saj so bili udeleženci motivirani za pridobivanje novih znanj. S projektom spodbujamo zaposlene k pridobivanju in nadgrajevanju znanj, ki jim lahko vsakodnevno pripomorejo na delovnem mestu in na pestrem trgu dela.

 

Hitrejše opravljanje vsakdanjega dela je ob današnjem stalnem pomanjkanju časa več kot dobrodošlo. S tečajem Microsoft Excela si zaposleni poenostavijo delo z dolgimi seznami s pomočjo ustreznih ukazov ali funkcij in si s tem olajšajo iskanje, primerjavo podatkov ter prihranijo dragoceni čas.

 Majk Fideršek, izvajalec programa usposabljanja »Excel za napredne uporabnike«

Dostopnost