Select Page

Svet staršev

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ. Daje pobude, predloge, mnenja oziroma soglasja o problematiki, ki se nanaša na dejavnost šole, in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Novi predstavniki staršev oddelka v Svet staršev se izvolijo na 1. roditeljskem sestanku v septembru.

Svet staršev se konstituira vsako šolsko leto v septembru.

Člani, ki jim je potekel mandat v Svetu šole (vezan je na status dijaka), se nadomestijo na prvem sestanku Sveta staršev v septembru.

Svet staršev se praviloma sestaja dvakrat letno: predvidoma septembra in maja/junija.

 

Člani Sveta staršev v šolskem letu 2023/2024

Predsednik Sveta staršev: Peter Ahec
Podpredsednica Sveta staršev: Ingrid Logar

Člani Sveta staršev:

 • Simona Polh
 • Boris Klokočovnik
 • Dejan Volšak
 • Manuela Sodin
 • Katja Holcer
 • Peter Ahec
 • Silva Potočnik
 • Vlasta Kos
 • Darja Hrovat Ferlin
 • Stanko Šošter
 • Mateja Golob
 • Irena Zafošnik
 • Martina Vihar
 • Ingrid Logar
 • Branko Kumer
 • Jasmin kaljun
 • Nataša Pogorevc Tarkuš
 • Manuela Markovič
 • Andreja Globovnik
Dostopnost