Select Page

Projekt SIMS

Rezultati projekta DEAL

V letu 2019 smo člani projekta SIMS sodelovali v projektu, ki se ukvarja z razvojem pismenosti in učenjem jezika za mlade, katerim je slovenščina jezik okolja, zato objavljamo rezultate projekta in zbirko primerov dobre prakse.

Mednarodni projekt Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju

V okviru mednarodnega projekta Erasmus + K2 Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju (Erasmus+ K2 2018-1-HR01-KA201-047499), ki poteka od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020, smo pripravili Zbirko primerov dobre prakse,  Priročnik za vodje aktivnosti in 80 aktivnosti za poučevanje slovenščine za otroke v manj ugodnem jezikovnem položaju, v katerem se znajdejo otroci, ki jim je slovenščina drugi oz. tuji jezik, ter izobraževanje za vodje aktivnosti.

 

Nosilec projekta je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, projektni partnerji smo Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija, in Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba.

 

Cilj projekta je učinkoviteje delovati pri razvoju jezikovnih kompetenc in pismenosti otrok, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki in vrstnicami, in s tem izboljšati njihove izobraževalne dosežke v celoti. S sledenjem temu cilju projekta smo raziskovali inovativne in transdisciplinarne načine ter metode razvoja pismenosti in učenja jezika, izdelali smo učna gradiva za spodbujanje njihove uporabe v vseh učnih situacijah: formalnih, neformalnih in informalnih.

Kot rezultat projekta so nastali Zbirka primerov dobre prakse, Priročnik za vodje aktivnosti in 80 aktivnosti z bazo podatkov, ki vsebuje vsa potrebna gradiva za izvedbo aktivnosti. Vsa gradiva so prosto dostopna na spletni strani https://project-deal.eu/sl/rezultati-2/ in so pripravljena v štirih jezikih (v slovenskem, hrvaškem, makedonskem in angleškem jeziku). K ogledu spletne strani in vseh rezultatov projekta vas vljudno vabimo.

Upamo, da bodo aktivnosti, ki smo jih pripravili v okviru projekta DEAL, za vas in za otroke, ki jim pomagate pri usvajanju slovenskega jezika, koristne, zanimive in da jih boste z veseljem izvajali. Vabimo vas, da svoje izkušnje izvedbe delite z nami. Vaših odzivov bomo veseli na e-naslovu projekt.deal@um.si.

 

  • Doc. dr. Simona Pulko, koordinatorica projekta za Slovenijo
  • Izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes
  • Red. prof. dr. Dragica Haramija
  • Red. prof. dr. Jožica Čeh Steger

 

 

Rezultati projekta DEAL (originalna datoteka)

Dostopnost