Select Page

Alenka Ajd Bratkovič

Izobrazba: prof. biol. in kem., knjižničarka

Telefon: +386 (0)2 843 20 76

E-pošta:alenka.ajd-bratkovic@sssb.si

 

Mag. Gregor Artnik

Izobrazba: prof. angl. in slov., magisterij znanosti

Telefon: +386 (0)2 843 20 86

Vera Cunk Manić

Izobrazba: univ. dipl. biol.
Telefon: +386 (0)2 843 20 81

E-pošta: vera.cunk-manic@sssb.si

Tanja Križanič

Izobrazba: prof. angl. in etn.
Telefon: +386 (0)2 843 20 86

E-pošta: tanja.krizanic@sssb.si

 

Rok Dragić

Izobrazba: prof. lik. umet.

Telefon: +386 (0)2 843 20 87

E-pošta: rok.dragic@sssb.si

Vasja Eigner

Izobrazba: univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (0)2 843 20 87

E-pošta: vasja.eigner@sssb.si

Mag. Damijana Gregorič


Izobrazba: univ. dipl. kem., magisterij znanosti
Telefon: +386 (0)2 843 20 80
E-pošta: damijana.gregoric@sssb.si

 

 

Ljubo Gričnik

Izobrazba: prof. mat. in fiz.

Telefon: +386 (0)2 843 20 83

E-pošta: ljubo.gricnik@sssb.si

Aljaž Galun

Izobrazba: dipl. inž. elektrotehnike

Telefon: +386 (0)2 843 20 87

E-pošta: aljaz.galun@sssb.si

Nataša Gumilar Papotnik

Izobrazba: prof. slov. in angl.

Telefon: +386 (0)2 843 20 86

E-pošta: natasa.gumilar-papotnik@sssb.si

My English Classroom: https://sites.google.com/site/menglishclassroom/

 

Cirila Hajšek Rap

Izobrazba: univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (0)2 843 20 77

E-pošta: cirila.hajsek-rap@sssb.si

Tomaž Klajnšek

Izobrazba: univ. dipl. inž. metalurgije in materialov
Telefon: +386 (0)2 843 20 80

Barbara Korošec

Izobrazba: univ. dipl. ekon. Telefon: +386 (0)2 843 20 87 E-pošta: barbara.korosec@sssb.si

Nejc Korošec

Izobrazba: prof. športne vzgoje
Telefon: +386 (0)2 843 20 82
E-pošta: nejc.korosec@sssb.si

Maja Kodrič Crnjakovič

Izobrazba: prof. slov. in špan.

Telefon: +386 (0)2 843 20 89

E-pošta: maja.kodric-crnjakovic@sssb.si

 

Marko Križanič

Izobrazba: prof. šp. vzg.

Telefon: +386 (0)2 843 20 82

E-pošta: marko.krizanic@sssb.si

 

Urška Krušič

Izobrazba: prof. mat.

Telefon: +386 (0)2 843 20 82

E-pošta: urska.krusic@sssb.si

Eva Kundih

Izobrazba: prof. glasbe
Telefon: +386 (0)2 843 20 84

E-pošta: eva.kundih@sssb.si

 

Aleš Kustec

Izobrazba: prof. filozofije, informatike in geografije

Telefon: +386(0)2 843 20 85

E-pošta: alesk@sssb.si

 

Mateja Lešnik

Izobrazba: prof. nem.

Telefon: +386 (0)2 843 20 89

E-pošta: mateja.lesnik@sssb.si

Lidija Ličen

Izobrazba: prof. slov. in teol.

Telefon: +386 (0)2 843 20 85

E-pošta: lidija.licen@sssb.si

Simona Luetić

Izobrazba: univ. dipl. ekon.
Telefon: +386 (0)2 843 20 88

E-pošta: simona.luetic@sssb.si

 

Natalija Majerič

 

Izobrazba: prof. slov.
Telefon: +386 (0)2 843 20 85

E-pošta: natalijap@sssb.si

Ivana Moškotevc

Izobrazba: prof. biol. in kem.

Telefon: +386 (0)2 843 20 81

E-pošta: ivana.moskotevc@sssb.si

Robert Obrul

Izobrazba: prof. nem. in zgod.

Telefon: +386 (0)2 843 20 89

E-pošta: robert.obrul@sssb.si

Lidija Pahič

Izobrazba: univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (0)2 843 20 73

E-pošta: lidija.pahic@sssb.si

Mag. Boštjan Petak

Izobrazba: univ. dipl. ekon., magisterij znanosti

Telefon: +386 (0)2 843 20 88

E-pošta: bostjan.petak@sssb.si

Mateja Petrič Podvršnik

Izobrazba: prof. mat. in geog.

Telefon: +386 (0)2 843 20 83

E-pošta: mateja.petric-podvrsnik@sssb.si

Alenka Pislak

Izobrazba: laborantka
Telefon: +386 (0)2 843 20 81

E-pošta: alenka.pislak@sssb.si

Primož Riegler

Izobrazba: prof. mat.
Telefon: +386 (0)2 843 20 83

E-pošta: primoz.riegler@sssb.si

Andreja Rozman

Izobrazba: prof. slov. in angl.

Telefon: +386 (0)2 843 20 86

E-pošta: andreja.rozman@sssb.si

Peter SLATINEK

Izobrazba: prof. soc. in zgod.

Telefon: +386 (0)2 843 20 84
E-pošta: peters@sssb.si
 

 

 

 Ana Sandrin

Izobrazba: prof. glasbe
Telefon: +386 (0)2 843 20 84

 

Vesna Sever

Izobrazba: prof. slov.

Telefon: +386 (0)2 843 20 85

E-pošta: vesna.sever@sssb.si

 

Mag. Pika Smogavec

Izobrazba: prof. angl. in nem., magisterij znanosti

Telefon: +386 (0)2 843 20 86

E-pošta: pika.smogavec@sssb.si

 

 

Dr. Samo Semenič

Izobrazba: univ. dipl. ing. metalurgije, doktorat znanosti

Telefon: +386 (0)2 843 20 87

E-pošta: samo.semenic@sssb.si

Andreja Šulek

Izobrazba: univ. dipl. ekon.

Telefon: +386 (0)2 843 20 77

E-pošta: andreja.sulek@sssb.si

Iztok Utenkar

Izobrazba: prof. zgod. in geog.

Telefon: +386 (0)2 843 20 84

E-pošta: iztok.utenkar@sssb.si

 Mag. Irena Wozniak

Izobrazba: univ. dipl. psih.

Telefon: +386 (0)2 818-03-47

E-pošta: irena.wozniak@sssb.si

Violeta Vivod

Izobrazba: prof. biol. in kem.

Telefon: +386 (0)2 843 20 81

E-pošta: violeta.vivod@sssb.si

Majda Vračko Zanič

Izobrazba: prof. slov.
Telefon: +386(0)2 843 20 85
E-pošta: majdavz@sssb.si

 

Jure Vračun

Izobrazba: prof. šp. vzg.

Telefon: +386 (0)2 843 20 82

E-pošta: jure.vracun@sssb.si

Jasna Županič

Izobrazba: prof. geog. in zgod.

Telefon: +386 (0)2 843 20 84

E-pošta: jasna.zupanic@sssb.si

Mateja Žerak

Izobrazba: prof.bio. in angl.

Telefon: +386 (0)2 843 20 79
E-pošta: mateja.zerak@sssb.si

Mag. Marko Žigart

Izobrazba: prof. fiz., magisterij znanosti

Telefon: +386 (0)2 843 20 80
E-pošta: marko.zigart@sssb.si

Dostopnost