Select Page

Izobraževanje izobraževalcev

erasmus-plusZavedamo se, da je evropski dimenziji in kakovosti potrebno posvečati veliko pozornosti. Prav zaradi tega smo v začetku šolskega leta 2015/2016 na šoli začeli izvajati mednarodni projekt »Izobraževanje izobraževalcev« (v okviru programa Erasmus+). Gre za dvoletni projekt v okviru katerega se bo 10 učiteljev udeležilo izobraževanj v tujini. Zajeti nameravamo različna strokovna področja zaposlenih in različna izobraževanja in preko le-teh seznaniti vse zaposlene o novostih na področju pedagoškega procesa, novih oblikah in metodah poučevanja, še posebej na področjih, kjer ugotavljamo premalo ponudbe izobraževanj v Sloveniji.

Cilji, ki smo si jih pri tem zastavili:

 • krepiti in razvijati evropsko dimenzijo šole in razvijati kakovost vseh procesov,
 • širiti dodatno ponudbo za dijake in zaposlene ter s tem povečati mobilnost mladih,
 • spodbujati podjetniške ideje in razvijati podjetniške veščine v povezavi z gospodarskimi subjekti,
 • izboljšati tuje-jezične in socialne kompetence dijakov in zaposlenih,
 • izboljšati IKT kompetence dijakov in zaposlenih,
 • izboljšati sodelovanje med kolegi in partnerskimi institucijami,
 • nuditi večjo podporo posebnim skupinam, posebej glede na etnično pripadnost,
 • posodobiti in nadgraditi pedagoške in didaktične pristope,
 • posodabljati didaktične sisteme,
 • skrbeti za ustrezno razširjanje rezultatov našega dela in novo pridobljenih znanj v lokalnem okolju in na nacionalni ravni,
 • se seznaniti s praksami drugih izobraževalnih sistemov in jih ustrezno implementirati v vsakdanje delo.

Po preteku 1 leta so se že 4 naši učitelji udeležili izobraževanj v tujini. Bogatejši so za novo izkušnjo, spoznanja in prakse, ki jih bodo lahko uporabljali pri vsakodnevnem delu z dijaki in starši.

Koordinator projekta KA1: Mag. Marjan Kampuš

Dostopnost