Select Page
 

 
 
 
Projekt Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev:
2024 (januar – november)

 

Namen:

  • povečanje digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije, konkretno otrok in mladih
  • sofinanciranje izvedbe programov neformalnega usposabljanja za spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, razumevanje ter odgovorno in varno uporabo digitalnih kompetenc

 

Cilji:

  • krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije
  • spodbujanje zanimanja za naravoslovno in tehniško znanje, še posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna inteligenca in podobno)
  • krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe
  • dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc
  • povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju

 

Dostopnost