Select Page

Sodelovanje z dijaki

Področje sodelovanja z dijaki vključuje:

  • vpis in sprejem novincev (spremljanje in svetovanje),
  • individualne in skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja (za vse dijake prvih letnikov, po potrebi tudi v višjih letnikih),
  • individualno svetovanje za osebni in socialni razvoj,
  • poklicno orientacijo (informiranje o šolah in svetovanje glede nadaljnjega študija, vpisa) za dijake tretjih in zaključnih letnikov,
  • individualno in skupinsko informiranje ter svetovanje,
  • ugotavljanje socialne slike dijakov in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (regresirana prehrana, urejanje štipendij …),
  • koordinacijo dela za dijake s posebnimi potrebami (uvajanje v šolo, timski sestanki, priprava individualiziranih programov dela),
  • izvajanje razvojno-preventivnega programa (mladinske delavnice, izvajanje drugih oblik dela v okviru razrednih ur).
Dostopnost