Select Page

Splošna matura

Z maturo kot izpitom za dokončevanje srednje šole se preverja uresničevanje ciljev srednješolskega izobraževanja in ugotavlja raven doseženega znanja kot usposobljenost kandidatov za univerzitetni študij. Od leta 1994/95 je s svojo ponovno uvedbo postala matura in z njo univerzitetni študij cilj velikega dela slovenske mladine.

 

Kontaktni podatki:

 • tajnica ŠMK: Urška Krušič
 • uradne ure: sreda od 9.30 do 10.15
 • email naslov: splosnamatura@sssb.si
 • telefon: (02) 843 20 72

 

Maturitetni obrazci

Obrazce najdete na spletni stani Ministrstva za šolstvo, če sledite povezavi:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/srednjesolsko-izobrazevanje/

(pod poglavjem SPLOŠNO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE – OPRAVLJANJE SPLOŠNE MATURE)

Redni dijaki 4. letnika potrebujejo:

 

 

Dijaki, ki bodo izboljševali oceno že opravljenega izpita ali pa opravljali popravni izpit iz enega ali več predmetov splošne mature, potrebujejo Prijavo k izpitu, v primeru odjave pa še Odjavo od splošne mature-izpita (enako kot zgoraj)

Dijaki drugih šol, ki bodo pri nas opravljali le en predmet splošne mature (poleg poklicne mature na svoji šoli), potrebujejo Prijavo k izpitu, v primeru odjave pa še Odjavo od splošne mature-izpita (enako kot zgoraj).

 

 

Informacije o splošni maturi 2024

Splošna matura 2024

 

 

 

Predmeti splošne mature

Matura obsega predmete skupnega in izbirnega dela.
Predmeti skupnega dela mature so obvezni za vse, ki opravljajo maturo, predmete izbirnega dela pa si izbere kandidat sam. Obvezni predmeti skupnega dela:

– slovenščina na eni ravni zahtevnosti
– tuji jezik, na osnovni ali višji ravni zahtevnosti
– matematika, na osnovni ali višji ravni zahtevnosti

 

Izbirni del splošne mature obsega izpite iz predmetov:

 • tuji jezik (angleščina, nemščina, španščina)
 • fizika
 • kemija
 • biologija
 • geografija
 • zgodovina
 • psihologija
 • filozofija
 • sociologija
 • informatika
 • ekonomija

Pri izbiri izbirnih maturitetnih predmetov pa veljajo nekatere omejitve:

Med predmeti:

– filozofija, sociologija, psihologija lahko kandidat izbere enega

– med jeziki izbirnega dela mature (nemščina, španščina, ruščina …) se odloči in izbere enega

Kandidat lahko pri maturi opravlja en predmet več, kot je določeno, torej lahko izbere tudi šesti (tretji izbirni) predmet. V tem primeru navedene omejitve ne veljajo. V splošnem uspehu se upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivno ocenjeni šesti predmet tudi ne more nadomestiti negativno ocenjenega 1. ali 2. izbirnega predmeta. Če kandidat pri maturi ni pozitivno ocenjen iz 6. predmeta, to ne vpliva na uspeh pri maturi.

 

Pogosta vprašanja

V: V spomladanskem delu mature sem odpisal esej, nato pa se nadaljnjih izpitov v spomladanskem delu nisem mogel udeležiti zaradi popravnih izpitov. Ali moram jeseni še enkrat odpisati esej ali pa se mi ta del prizna?

O: V jesenskem delu je potrebno esej še enkrat odpisati. Prav tako se je potrebno odjaviti od spomladanskega roka in se po uspešno opravljenih popravnih izpitih ponovno prijaviti na jesenski rok mature.

V: Ali si lahko izberem matematiko, angleščino in nemščino na višjem nivoju?

O: Ne. Na višji ravni lahko opravljate le tri predmete, od katerih je slovenščina že avtomatsko izbrana. Tako lahko izberete le še dva od naštetih.

V: Imam opravljeno poklicno maturo in sem bil pri opravljanju petega predmeta (maturitetnega predmeta) neuspešen. Ali ga lahko opravljam še enkrat?

O: Peti predmet lahko poklicni maturantje opravljajo neomejeno krat, pri tem ga lahko iz roka v rok tudi spreminjajo.

V: Imam opravljeno splošno maturo in sem v naslednjem roku izboljševal oceno dveh predmetov. Ali lahko v naslednjem roku izboljšujem še ostale tri predmete?

O: Ne. Izboljševanje je pravica, ki jo po 70. členu Pravilnika o splošni maturi lahko izkoristite le enkrat v dveh letih po opravljeni maturi.

 

Zakoni in pravilniki

Zakone in pravilnike, ki se nanašajo na maturo, najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/).

Na isti strani najdete tudi Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2016, v katerem je matura 2016 natančno opredeljena.

Podrobnosti izpita iz posameznega predmeta (vključno s seznamom vsebin za pisni del ter skupaj s seznamom vprašanj za ustni del) najdete na spletnih straneh Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/). Na navedenih straneh najdete tudi izpitne pole iz preteklih let, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi na izpit.

 

Zlati in diamantni maturanti

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezen kandidat na splošni maturi je 34, pri čemer se šteje, da je zlat maturant vsak, ki doseže najmanj 30 točk.

Na šoli smo še posebej ponosni na dijake, ki jim je uspelo doseči in preseči to magično mejo. Do sedaj je to uspelo desetim dijakom:

 

 • Leta 2010: Ina Ülen
 • Leta 2011: Pia Katarina Bek, Katja Krajnc
 • Leta 2012: Eva Veler, Žan Smogavc, Aljoša Tomazini
 • Leta 2013: Peter Fekonja
 • Leta 2014: Monika Firer
 • Leta 2015: Sebastijan Skrbinšek
 • Leta 2018: Špela Ačko
 • 2019: Stela Kušar, Klemen Keršič
 • 2020: Izidor Gregorič
 • 2021: Naja Medved, Tibor Vito Šušnjara
 • 2022: Lana Prosenak (diamantna maturantka)
 • 2023: Katarina Grilj (diamantna maturantka)
 
Dostopnost