Select Page

Dijaška skupnost

Dijaška skupnost v šolskem letu 2023/2024

Namen dijaške skupnosti na srednji šoli je, da predstavlja interese, želje in potrebe dijakov ter spodbuja njihovo aktivno sodelovanje v šolskem in družbenem življenju.

Tako organizira različne dejavnosti, dogodke in projekte, ki prispevajo k boljšemu vzdušju, kakovosti in pestrosti šolanja. Prav tako sodeluje z drugimi dijaškimi organizacijami in institucijami ter zastopa dijake na šolskih in zunajšolskih organih.

V četrtek, 14. septembra 2023, smo imeli prvi sestanek Dijaške skupnosti v tem šolskem letu. Udeležili so se ga predstavniki vseh razredov. Izvolili smo predsednika, podpredsednika, zapisničarko in predstavnike Dijaške skupnosti.

Predsednik Dijaške skupnosti je Domen Hren, 3. a.

Podpredsednik je Oskar Kaljun, 4. a.

Zapisničarka je Mima Hren, 1. a.

Predstavnica za šolski sklad je Tonja Unuk, 4. a.

Predstavnika za Svet šole sta Domen Hren, 3. a, in Oskar Kaljun, 4. a.

Izbrali smo predstavnika za kakovost hrane: Blaž Brumec, 3. č, njegova namestnica je Sanja Horjak Leber, 3. č.

Alenka Ajd Bratkovič, mentorica Dijaške skupnosti SŠSB

 

Dijaška skupnost v šolskem letu 2020/2021

V letošnjem šolskem letu smo izvolili novo predsedstvo. Za predsednika je bil izvoljen dijak drugega letnika Jon Luka Obrul, mesto podpredsednika je zasedel Jaka Smogavec, tajnica je postala Ana Grašič. Delujemo pod mentorstvom profesorja Tomaža Klajnška.

Na sestankih, ki na žalost potekajo na daljavo, se pogovarjamo predvsem o tem neobičajnem načinu dela, ki ga poskušamo prilagajati v čim manj naporno in stresno obliko. Povezani smo tudi z iniciativo za odprtje šol in si prizadevamo za čim hitrejši povratek vseh dijakov v šolske klopi.

Jon Luka Obrul

 

 

Dijaška skupnost v šolskem letu 2018/2019

V šolskem letu 2018/2019 se je od naziva predsednika dijaške skupnosti poslovil Mario Gašparič, njegovo mesto pa je zasedel Leon Lorenci, dijak 2. letnika gimnazije. Za podpredsednico je bila imenovana Urška Hozjan, dijakinja 3. letnika gimnazije.

V tem šolskem letu bo dijaška skupnost ob drugih stvareh veliko pozornosti posvetila slovesnosti ob 20. obletnici šole, ki jo nestrpno pričakujemo že od prvega septembrskega dne.

Leon Lorenci

 

Dijaška skupnost v šolskem letu 2017/2018

V letošnjem šolskem letu funkcijo predsednika opravlja Mario Gašparič, ob njem pa kot podpredsednica deluje Stela Kušar.

S predstavniki razredov se pod mentorstvom Andreje Rozman sestajamo na sestankih, na katerih zbiramo predloge in se pogovarjamo o problemih ter iščemo možne rešitve, saj želimo, da nam gre na šoli čim bolje.

Na začetku leta smo organizirali »fazanijado«, med letom pa sodelujemo tudi pri tradicionalnem koncertu, informativnih dnevih in drugih dogodkih.

Stela Kušar

 

 

Dijaška skupnost v novi preobleki – šolsko leto 2016/2017

V letošnjem šolskem letu je dijaška skupnost dobila novo ekipo. Dosedanja predsednica dijaške skupnosti Urška Pristovnik je s svojima pomočnicama Aljo Kvas, podpredsednico, in Klaro Kušar,   tajnico,  predala delo novoizvoljenemu  predsedniku Mariu Gašpariču.

Za podpredsednico in tajnico dijaške skupnosti pa sta bili izvoljeni Stela Kušar in Valentina Vavdi.

Dijaska 2016-1

Urška je delo s svojo ekipo opravljala vzorno in požrtvovalno,  Mario pa že sedaj sprejema vaše predloge in jih poskuša uresničevati.
Mentorica dijaške skupnosti Mateja Lešnik, prof. nemščine

 

Dijaška skupnost v letu 2014/2015

V letu 2014/2015 je dijaška skupnost Srednje Šole Slovenska Bistrica delovala pod mentorstvom Alenke Ajd Bratkovič, predsednice Urške Pristovnik, podpredsednice Alje Kvas, zapisničarke Tine Zovkič in predstavnikov oddelkov Srednje šole Slov. Bistrica.

Naša dijaška skupnost je tudi to leto delovala izredno uspešno. Na naših sestankih smo se pogovarjali o problemih dijakov in o tem kaj bi se dalo na naši šoli tudi izboljšati. Prisluhnili smo vsem pobudam in pritožbam, ki so jih predstavniki razredov posredovali predsedstvu, ta pa upravi šole. Oddali smo kar nekaj pobud in posledice tega so bila raznovrstna predavanja, dodatne dejavnosti, organizacija šolskih prireditev,… V mesecu maju imamo namen izpeljati še projekt z naslovom Pomagajmo našim afriškim prijateljem. Zbirali bomo denar in poskušali izboljšati življenje Afričanom.

Predsednica Urška Pristovnik in podpredsednica Alja Kvas sta se tudi redno udeleževali sej Dijaške organizacije Slovenije v Ljubljani, ki so navadno potekale v parlamentu, enkrat pa tudi na Fakulteti za družbene vede Ljubljana. Na teh sejah so se dijaki iz cele Slovenije zbrali in debatirali o problematikah srednješolskega sistema, šolanja itd. Velikokrat so nas obiskali tudi svečani gostje, in sicer člani parlamenta in ministrstev.

Dijaška skupnost si bo še naprej prizadevala, da se bodo naši dijaki na svoji šoli počutili kot doma.

Urška Pristovnik, predsednica
Alja Kvas, podpredsednica

 

 Dijaška skupnost v letu 2013/2014

Dijaška skupnost je organizacija, ki s pomočjo predlogov in pobud spreminja Srednjo šolo Slovenska Bistrica na bolje. V njej sodelujemo predstavniki vseh oddelkov na šoli. Projektov je vedno dovolj in trudimo se, da bi jih uresničili v dobro dijakov.
Na rednih sestankih  razpravljamo o pobudah in iščemo poti  za njihovo uresničitev.  Na sestankih se pogovarjamo o trenutnih temah in problemih vseh oddelkov na šoli. Predsednik in podpredsednik  dijaške skupnosti, ki sta izvoljena vsako leto  s strani predstavnikov oddelkov, predstavljata te pobude in zbirata ideje za uresničitev projektov. Skupaj z mentorico Alenko Ajd Bratkovič sprejemamo odločitve in uvajamo spremembe v prid dijakov.
Predstavniki dijaške skupnosti se trudimo s pomočjo dijakov šole spremeniti šolsko okolje na boljše. Potrudili se bomo za uresničitev vsake prošnje, vendar potrebujemo VAS!  Vsak  dijak lahko predlaga pobudo za spremembo šolskega prostora.

Žiga Sodin in Pavel Koropec

 

 Za predsednika dijaške skupnosti je bil izvoljen Žiga Sodin.

Predsednik in podpredsednik dijaške skupnosti, Žiga Sodin in Pavel Koropec

 
 
Predstavniki oddelkov dijaške skupnosti v šolskem letu 2013/2014

 

 

Predsedniki dijaških skupnosti:

1999/2000: Natalija Drofenik
2000/2001: Natalija Drofenik
2001/2002: Natalija Drofenik
2002/2003: Barbara Poljanec
2003/2004: Katja Klauž
2004/2005: Dejan Pletikos
2005/2006: Samo Šift
2006/2007: Samo Šift
2007/2008: Špela Stegne
2008/2009: Ivan Trajković
2009/2010: Uroš Kraševac
2010/2011: Andraž Gradišnik
2011/2012: Andraž Kvas
2012/2013: Matjaž Hajšek
2013/2014: Žiga Sodin
2014/2015: Urška Pristovnik
2015/2016: Urška Pristovnik
2016/2017: Mario Gašparič
2017/2018: Mario Gašparič
2018/2019: Leon Lorenci
2020/2021: Jon Luka Obrul

 

 

 
Dostopnost