Select Page

Svetovalno delo

Svetovalna služba nudi informacije, podporo in pomoč dijakom, učiteljem in staršem pri reševanju socialnega statusa dijakov; svetuje o možnostih za pridobitev štipendije, možnostih prehajanja med programi in šolami, o nadaljnjem študiju ter o izboljševanju metod oz. načinov učenja; vključuje se pri razreševanju osebnih težav in medsebojnih odnosov ter pri razvijanju socialnih spretnosti; sodeluje tudi z vodstvom šole, in sicer v zvezi z izboljševanjem pogojev za kvalitetno delo na šoli.

Svetovalno delo na Srednji šoli Slovenska Bistrica opravljata Amadeja Štukl, mag. prof. ped., in Majda Vračko Zanič, prof. slo.

Koordinacijo dela z otroki s posebnimi potrebami opravlja mag. Irena Wozniak, univ. dipl. psi.

 

 

Dostopnost