Select Page

Članstvo

Člani šolske knjižnice so vsi dijaki šole in vsi, ki so na šoli zaposleni.

Izposoja knjižničnega gradiva

 • Rok izposoje za knjižnično gradivo je 14 dni.
  Referenčno gradivo, neknjižno gradivo (zgoščenke, avdiokasete, videokasete) in serijske publikacije se uporabljalo zgolj v čitalnici.
 • Omenjeno knjižnično gradivo si je mogoče izposoditi izjemoma za uporabo pri pouku oz. za fotokopiranje, ob upoštevanju avtorskih pravic.
 • Uporabniki si lahko izposodijo neomejeno število različnih enot knjižničnega gradiva, razen če gre za posebej iskano gradivo.
 • Uporabniki lahko rezervirajo gradivo, ki je izposojeno. Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, čaka na uporabnika, ki ga je rezerviral, tri delovne dni.
 • Uporabniki si ne morejo izposoditi novega gradiva, če imajo izposojeno gradivo, ki mu je potekel rok izposoje.
 • Dijaki morajo gradivo vrniti do konca pouka, dijaki zaključnih letnikov pa takoj po opravljeni maturi oz. zaključnem izpitu.
 • Dijaki si lahko izposodijo gradivo tudi čez počitnice, v dogovoru s knjižničarko.

Odnos do knjižničnega gradiva

Z izposojenim gradivom mora uporabnik ravnati skrbno. Kdor knjižnično gradivo poškoduje ali izgubi, mora priskrbeti novo, in sicer dogovorno s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice

 • Knjižnični in čitalniški prostori so namenjeni učenju, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov.
 • Obiskovalci uporabljajo prostore knjižnice in čitalnice, tako da ne motijo ostalih uporabnikov.
 • Vrhnja oblačila, torbe in dežnike je potrebno odložiti ob vhodu, na prostor, ki je za to določen.
 • V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijač. Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov.

Uporaba računalnikov

Pri uporabi računalnika ni dovoljeno:

 • brisati nameščene programske opreme in nameščati nove,
 • obiskovati spornih spletnih strani, ki vključujejo nasilje ali pornografijo,
 • vnašati osebnih podatkov.

Uporabnik, ki zlorabi pravila, izgubi pravico do uporabe računalnika.

Prednost pri uporabi računalnika imajo tisti dijaki, ki uporabljajo računalnik za šolsko delo.

Arhivi

Dostopnost