Select Page

 

Izobraževalni programi

 

Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe:

Metalurški tehnik

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik – PTI

Trgovec

 

Dostopnost