Select Page

Program usposabljanja: Excel za področje tehnike in tehnologije

 

 

»Kar ne morem verjeti, da danes že zaključujemo tečaj Excela. Res je hitro minilo teh 50 ur. Hvala za priložnost učenja novih znanj, bo pa treba še veliko vaditi, saj Excela ne uporabljam pogosto. Pohvalila bi predavateljico, gospo Branko, saj je bila izredno potrpežljiva z nami in je svoje znanje z veseljem delila. Odlična kombinacija je tudi možnost ponovitve vaj, ogled videa z razlago na spletni strani podjetja GO TEL … Res priporočam sodelavcem, da se prijavijo, ko bo nova priložnost, saj nam znanja nihče ne more vzeti.«

 

Vilma Angel, Terme Ptuj, Sava Turizem, d. d., udeleženka programa usposabljanja

Program usposabljanja za zaposlene: Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja

Komuniciranje je pot do razumevanja in sodelovanja. V šolah se tega zelo dobro zavedamo, pa vendar se tudi mi srečujemo z različnimi sogovorci in različnimi situacijami, ko nam ne gre najbolje.

Na seminarju smo ozavestili, da nemalokrat iščemo odgovor najprej pri drugih in se poslužujemo neučinkovitih načinov komuniciranja, kot so kritika, obtoževanje, vzbujanje krivde …, ali pa zase iščemo izgovore in opravičevanje. Za tem stoji naša potreba po moči in čim hitrejši rešitvi problema. To nas ovira v iskrenem komuniciranju, vzbuja nemoč in včasih vodi v konflikte.

Spoznali smo vpliv potreb in prepričanj na svoje vedenje, značilnosti jaz-ti komuniciranja, aktivnega poslušanja, metodo reševanja konfliktov brez poraženca, asertivno vedenje, ki so pomembna nadgradnja osnov komuniciranja.

Jaz sporočila, aktivno poslušanje, ki vključuje iskreno zanimanje za sogovornika in željo po reševanju problema brez poraženca, jasno, odločno, a spoštljivo postavljanje meja in zagovarjanje svojih pričakovanj, rušijo obrambne mehanizme in odpirajo vrata za iskren dialog, prevzemanje odgovornosti in spodbujajo sodelovanje z dijaki, s starši in sodelavci. Pogovor je edino orodje, ki nam je na voljo na poti do dijaka, sodelavca, starša … Potrebujemo le še voljo …

Mojca Vrečko, prof. pedagogike in sociologije,
udeleženka programa usposabljanja »Uspešna komunikacija za osebnostno rast učitelja«

Program usposabljanja za zaposlene: »Svet črk«

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica sem se kot učiteljica prijavila na tečaj slepega desetprstnega tipkanja, ki ga je vodila prof. Andreja Šulek. 

Tečaj je potekal večkrat na teden v računalniški učilnici, kjer smo uporabljali posebni program ter spletne povezave, ki so namenjene vajam v desetprstnem tipkanju. Najprej smo se naučili pravilen položaj prstov na tipkovnici, nato smo začeli z osnovno vrstico, sledile so še črke v ostalih vrstah. 

Za večji uspeh je bilo potrebno vaditi tudi doma. in sicer najbolje vsak dan nekaj časa. S tem smo nadgrajevali zanesljivost prijemov in enakomerno tipkanje. Z rednimi vajami smo tako dosegali iz dneva v dan boljše rezultate, ki so nam dali svoje zadovoljstvo.

 Vera Cunk Manić, udeleženka programa usposabljanja »Svet črk«

 

Excel za napredne uporabnike v okviru projekta Munera 3

Izvedba predavanj v okviru projekta Munera 3 mi je bila v veliko veselje, saj so bili udeleženci motivirani za pridobivanje novih znanj. S projektom spodbujamo zaposlene k pridobivanju in nadgrajevanju znanj, ki jim lahko vsakodnevno pripomorejo na delovnem mestu in na pestrem trgu dela.

 

Hitrejše opravljanje vsakdanjega dela je ob današnjem stalnem pomanjkanju časa več kot dobrodošlo. S tečajem Microsoft Excela si zaposleni poenostavijo delo z dolgimi seznami s pomočjo ustreznih ukazov ali funkcij in si s tem olajšajo iskanje, primerjavo podatkov ter prihranijo dragoceni čas.

 Majk Fideršek, izvajalec programa usposabljanja »Excel za napredne uporabnike«

Dostopnost