Select Page

 

Plaketa je namenjena mentorjem, ki bistveno prispevajo k razvoju in ustvarjalnosti mladih talentov na področju naravoslovnih ved. Podeljuje jo sklad Pro Natura – Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer, ki deluje pod okriljem Slovenske znanstvene fundacije. Komisija je letos (šele tretjič zapored) to prestižno priznanje podelila mag. Marku Žigartu, profesorju fizike na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Prejel ga je na slavnostni podelitvi 26. septembra 2023 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani v okviru otvoritve 29. slovenskega festivala znanosti.

Mag. Marko Žigart je izjemen sodelavec na vseh ključnih področjih delovanja šole: kot učitelj, kot mentor dijakom pri raziskovalnem delu in pri pripravi na tekmovanja, njegova prizadevanja so med ključnimi za razvojno delo šole, za bogatenje sodelovalne kulture kolektiva in šole kot celote.

Poučevanje opravlja z vso predanostjo strokovno odlično usposobljenega učitelja, didaktično veščega, odprtega za preizkušanje in uvajanje novih didaktičnih sistemov, ki temeljijo na dejavni vlogi dijakov (projektno delo, medpredmetno povezovanje, strukturirano skupinsko delo, sodelovalno in obrnjeno učenje), prepleteno z eksperimentalnim delom … Je nosilec priprav ali (so)mentor dijakom na številnih fizikalno-naravoslovnih tekmovanjih (tekmovanji v znanju fizike ČMRLJ in za Stefanova priznanja, tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja in v odpiranju sefov s fizikalno ključavnico; sodeluje pri pripravi dijakov na EOES – interdisciplinarno tekmovanje iz naravoslovja). Dijaki dosegajo pod njegovim mentorstvom najvišje rezultate na državnem nivoju, tudi dve bronasti kolajni na olimpijadi (astronomski in naravoslovni).

Poleg poučevanja je že dobrih 20 let najpomembnejši sklop njegovega pedagoškega delovanja raziskovalno in projektno delo, ki je doživelo izjemen razmah in dvig kakovosti z njegovimi zamislimi pri predmetu ITS naravoslovje, za katerega je v sodelovanju z nekaj sodelavkami in sodelavci postavil zasnovo. Pri navedenem delu nudi dijakom vso mentorsko podporo. Za eksperimentiranje, ki ga ni mogoče izvesti na šoli, organizira sodelovanje s fakultetnimi laboratoriji in z drugimi raziskovalnimi ustanovami ter dijake povezuje s tam delujočimi strokovnjaki. Z dijaki vodi dosledno spoštljivo in podporno komunikacijo, ki temelji na uvidu njihovih individualnih potreb, mnenj, hotenj. O vsem tem pričajo izjemni rezultati, ki jih dosegajo njegovi dijaki na raziskovalnem področju, do najboljše slovenske raziskovalne naloge na področju naravoslovja v preteklem letu, ki je bila uvrščena na Mednarodni sejem znanosti in inženirstva ISEF 2023 v Dallasu v ZDA, kjer sodeluje približno 1700 mladih s celega sveta.

Mag. Marko Žigart je zelo cenjen med dijaki in sodelavci zaradi izjemne delavnosti, premišljenosti in preudarnosti, izvirnosti idej in odprtosti za ideje drugih. Zato smo nadvse veseli, da so člani žirije sklada Pro natura – Sklad prof. dr. Aleksandre Kornhauser Frazer prepoznali izjemnem napor, ki ga vlaga v razvoj mladih talentov, ki bodo v prihodnje (so)oblikovali znanstveni svet, in začutili, kako pomemben je za delo in razvoj Srednje šole Slovenska Bistrica.

S ponosom mu čestitamo.

Kolektiv SŠSB

 

Slovenska Bistrica, 6. 10. 2023

 

Dostopnost