Select Page

 

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je 19. in 20. oktobra 2023 pod pokroviteljstvom SPIRIT Slovenija (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije) potekal SPIRIT inovacijski kamp.

Dogodek je tradicionalen, saj že več let zapored dijaki programa ekonomski tehnik pod vodstvom strokovnjakov spoznavajo korake v svet podjetništva.

Letos je dijake 1. f in 4. č nagovorila in motivirala Irena Linasi Rogač, finančna in investicijska svetovalka, ustanoviteljica in direktorica podjetja Tim Valores, d. o. o.

Dijaki, razdeljeni v šest skupin, so nanizali vrsto odličnih idej v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem turistične vasi tako, da je bila odločitev o najboljši ekipi zelo težka. Zmagala je ekipa v sestavi Vid Stare, Sven Kovačević, Svit Kovačević, Simon Vodovnik,  Juš Mikl in Paskal Podgrajšek.  Za nagrado je vsak član ekipe na svoj Valores metalni račun prejel srebro v vrednosti 40 EUR.

Mladi so pokazali veliko delovno vnemo in željo po ustvarjanju novega, zato bomo s podobnimi dejavnostmi še naprej vzpodbujali njihovo kreativnost.

Besedilo in fotografije: Cirila Hajšek Rap in Andreja Šulek, koordinatorici projekta SPIRIT

 

 

Dostopnost