Select Page

V zaključku Erasmus+ projekta Overcycling ‒ restoring the environment so dijaki prejeli dokumente Youthpass. V teh dokumentih so zabeležene vse izkušnje in kompetence, ki so jih dijaki pridobili med sodelovanjem v projektu.

Youthpass je program Evropske unije, ki mladim omogoča dokumentiranje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj, pridobljenih med sodelovanjem v mednarodnih projektih. Dokumenti Youthpass so dragoceno orodje za mlade, saj jim lahko pomagajo pri nadaljnjem študiju, iskanju zaposlitve ali pri prostovoljnem delu.

Dijaki so bili nad prejemom dokumentov Youthpass navdušeni. Poudarili so, da jim bodo dokumenti v veliko pomoč pri nadaljnjem izobraževanju in poklicni karieri.

Erasmus+ projekt Overcycling ‒ restoring the environment je bil zelo uspešen. Dijaki so se med projektom veliko naučili o recikliranju in varovanju okolja. Razvili so tudi veliko novih veščin, kot so timsko delo, javno nastopanje in reševanje problemov.

Dijaki so med projektom razvili tudi naslednje kompetence:

  • timsko delo,
  • izboljšanje komunikacije v tujem jeziku,
  • javno nastopanje,
  • reševanje problemov,
  • kritično razmišljanje,
  • ustvarjalnost,
  • predanost,
  • odgovornost.

Prepričana sem, da bodo dijaki znanje in veščine, ki so jih pridobili med projektom, znali uspešno uporabiti v prihodnosti.

 

Simona Luetić, koordinatorica E+

Dostopnost