Select Page

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je pripravil brezplačne spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendije za deficitarne poklice. Vse dodatne informacije najdete v priloženem vabilu.

ŠTIPENDIJA – spletne delavnice

Irena Wozniak,
svetovalna delavka

Dostopnost