Select Page

 

Dijaki učnega podjetja PAPIRKO, d. o. o., in ZELENAVENIJA, d. o. o., so se odločili, da bodo skupaj organizirali akcijo zbiranja starega papirja. Obe učni podjetji podpirata ekološko ozaveščenost in želita prispevati k zmanjšanju količine odpadnega papirja ter na tak način dijake in zaposlene ozavestiti o racionalni uporabi papirja. Denar, ki ga bosta učni podjetji zbrali, bo namenjen tekmovanju na 18. Mednarodnemu sejmu učnih podjetij, ki bo marca 2024 v dvorani Golovec v Celju.

 

Akcija bo potekala od 20. 11. 2023 do 31. 1. 2024

 

Papir lahko odlagate v manjši zabojnik ob vhodu v šolo. Oddaja papirja je možna vsak dan med 7.50 in 9.00 oz. po dogovoru z dijaki 3. č. (Kontaktni osebi: Andrej Kraner in Maša Rečnik.) Količino papirja bomo stehtali in prejem zabeležili. Zbiramo samo star papir in ne kartona!

 

Razred, ki bo prispeval največ papirja, prejme lepo nagrado.

Upamo, da bo akcija uspešna in bo tako pripomogla k še večji skrbi za okolje.

Vaš prispevek bo zagotovil, da bo tekmovanje na mednarodnem sejmu učnih podjetij za dijake tretjega letnika nepozabno doživetje.

 

 Dijaki 3. č in mentorica Simona Luetić

 

Dostopnost