Select Page

Pri obravnavi teme »Krog in krožnica« so dijaki s pomočjo tabličnih računalnikov uporabili I-učbenik Vega 2. Samostojno so predelali poglavje in rešili vse zastavljene naloge. Istočasno so reševali naloge na delovnem listu.

Naslednjo uro bodo preverili pravilnost ugotovitev in dopolnjenih definicij.

Zapisala: Urška Krušič, prof. matematike

 

 

Dostopnost