Select Page

Pri filmskem krožku, ki že vrsto let deluje v Srednji šoli Slovenska Bistrica, so letos sodelovale štiri zagnane ekipe mladih filmskih ustvarjalcev iz gimnazijskega in ekonomskega programa.

Za izdelavo scenarijev in prenos idej v filmski jezik so dijaki (in tudi mentorji) žrtvovali veliko število ur svojega prostega časa, ki so ga preživeli v mladostni zagnanosti, učenju in kreativnosti, pa tudi v dolgotrajnem trdem delu pri montaži posnetega gradiva.

Na letošnjem tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 7, so dijaki naše šole sodelovali s štirimi kratkimi filmi: Sebek, Zanka, Sonder in Falsus.

Vsi štirje so bili na državnem nivoju tudi letos nagrajeni s srebrnimi priznanji.

Vsem štirim ekipam, v katerih ni manjkalo ustvarjalnega duha, iskreno čestitava.

 

Mentorja Vasja Eigner in Maja Kodrič Crnjakovič

 

Dostopnost