Select Page

Srečanje z implementacijskimi šolami (SŠSB, 25. oktober 2018)

V skladu z načrtom dela na projektu IP 1:1 smo izvedli skupno srečanje z dodeljenimi implementacijskimi šolami. Srečanja so se udeležili predstavniki Srednje ekonomske šole Ptuj, Gimnazije in srednje šole Ruše ter Srednje lesarske šole Maribor.

Člani razvojne skupine smo jim predstavili potek dela v okviru projekta in smernice za delo v njihovih okoljih. Obravnavali smo tudi primere uporabe sodobne IKT pri pouku (uporaba aplikacij pri predmetih biologija, angleški in nemški jezik, podjetništvo, Moodle …). Z velikim veseljem smo predstavili tudi nov, velik interaktivni zaslon, ki pomeni veliko pridobitev za interaktivno delo pri pouku. Dogovorili smo se tudi za nadaljnje sodelovanje v okviru projekta.

Zapisal: Boštjan Petak

Dostopnost