Select Page

V Ljubljani smo se konec aprila zbrali koordinatorji in ravnatelji vseh  v projektu sodelujočih šol z namenom evalvacije opravljenega dela do sedaj in nalog, ki jih je potrebno opraviti do konca šolskega leta.

Najpomembnejša med temi nalogami je vsekakor priprava in oddaja primerov dobre rabe v skupno zbirko, ki bo na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom. Del srečanja smo namenili tudi že opredelitvi temeljnih smernic in aktivnosti, ki nas čakajo v projektu v šolskem letu 2019/2020.

Boštjan Petak

Dostopnost