Select Page

Trgovsko podjetje Engrotuš, d. o. o., Celje, razpisuje kadrovske štipendije za dijake, ki se izobražujejo za poklic trgovec.

Kadrovske štipendije omogočajo:

  • stalni mesečni prihodek tekom celotnega izobraževanja v višini, odvisni od šolskega uspeha,
  • pridobivanje delovnih izkušenj in s poznavanje bodočega poklica že v času izobraževanja,
  • zagotovljeno praktično usposabljanje za delo pod strokovnim vodstvom mentorja,
  • takojšnjo zaposlitev po končanem šolanju v naših poslovnih enotah.

Več informacij v tukaj: Štipendie_trgovec TUŠ 2019

Dostopnost