Select Page

Ob zaključku leta 2018 so se dijaki 2. letnikov programa gimnazija v okviru projekta PODVIG spoprijeli s podjetniškim izzivom »Moja stojnica«. Cilj izziva je bila realizacija lastne poslovne ideje oziroma priprava prodajne stojnice.

Dijaki so pripravili dve zanimivi prodajni stojnici, na katerih so prodajali vročo čokolado oziroma palačinke z različnimi nadevi. Poseben pomen izvedenih aktivnosti se kaže v krepitvi podjetniške kompetence med mladimi, sprejemanju poslovnih tveganj, pridobivanju organizacijskih izkušenj in spoznavanju prednosti timskega dela. Nenazadnje pa je potrebno poudariti dosežen pozitiven poslovni rezultat kot posledico uspešne prodaje.

Celotni podjetniški skupini obeh oddelkov čestitam za korekten podjetniški pristop in odlično opravljeno delo.

mag. Boštjan Petak, mentor PODVIG

Dostopnost