Select Page
1.	letna konferenca v projektu PODVIG (Brdo pri Kranju, 27. 6. 2019)

1. letna konferenca v projektu PODVIG (Brdo pri Kranju, 27. 6. 2019)

V prostorih kongresnega centra na Brdu pri Kranju se je 27. 6. 2019 odvila 1. letna konferenca v projektu PODVIG.

Na konferenci smo obravnavali pristope in metode razvijanja kompetence podjetnosti pri neposrednem delu v razredu, predstavitev aktivnosti in izdelkov dijakov razvojnih gimnazij in refleksijo opravljenih aktivnosti v projektu v preteklem šolskem letu.

Zaključni del konference je bil namenjen pogledu v prihodnost in aktivnostim, ki nas čakajo v šolskem letu 2019/2020.

Boštjan Petak

Strokovna ekskurzija v Gradec (junij 2019)

Strokovna ekskurzija v Gradec (junij 2019)

Strokovna ekskurzija v Gradec (Graz) za dijake 3. letnikov progama gimnazija je bila v juniju 2019 izvedena z namenom krepitve podjetnostne kompetence med dijaki in tudi spoznavanju gospodarskih in kulturnih značilnosti mesta.

Pod okriljem naziva ekskurzije »Künstler oder Wisssenschaflter – Was bin ich?« so si dijaki ogledali  Art – Event – Dekorationswerkstatt in Haus der Wissenschaft. V okviru svojih nalog so morali samostojno pripraviti kratke predstavitve mesta Gradec. Predstavitve so se vrstile že med vožnjo. V sklopu obiska izbranih organizacij in ogleda strokovnih vsebin so morali samostojno komunicirati z vodniki v izbranem tujem jeziku (v nemščini, angleščini ali španščini) ter izvesti samostojen intervju v nemškem jeziku z naključno izbranimi osebami. Tema intervjuja se je nanašala na poznavanja Slovenije in slovenskega jezika.

Dijaki so bili zadolženi tudi za snemanje video materiala, iz katerega bodo napravili video posnetek ekskurzije.

 

Boštjan Petak

Izziv »Moja stojnica« (20. december 2018)

Ob zaključku leta 2018 so se dijaki 2. letnikov programa gimnazija v okviru projekta PODVIG spoprijeli s podjetniškim izzivom »Moja stojnica«. Cilj izziva je bila realizacija lastne poslovne ideje oziroma priprava prodajne stojnice.

Dijaki so pripravili dve zanimivi prodajni stojnici, na katerih so prodajali vročo čokolado oziroma palačinke z različnimi nadevi. Poseben pomen izvedenih aktivnosti se kaže v krepitvi podjetniške kompetence med mladimi, sprejemanju poslovnih tveganj, pridobivanju organizacijskih izkušenj in spoznavanju prednosti timskega dela. Nenazadnje pa je potrebno poudariti dosežen pozitiven poslovni rezultat kot posledico uspešne prodaje.

Celotni podjetniški skupini obeh oddelkov čestitam za korekten podjetniški pristop in odlično opravljeno delo.

mag. Boštjan Petak, mentor PODVIG

Izziv »Moj junak« (28. september 2018)

V okviru projekta »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« smo izvedli prvi izziv z naslovom »Moj junak«.

Vsebina izziva je bila sestavljena iz treh delov in sicer: v prvem delu so dijaki, razporejeni v skupine, izvedli aktivnost samostojne priprave in izvedbe strukturiranega intervjuja z enim izmed znanih podjetnikov iz lokalnega gospodarskega okolja.

Sledile so vsebinske predstavitve razgovorov z izbranimi podjetniki in kot zaključek predstavitev najboljših skupin na skupnem zaključnem delu izziva. Nekaj od zanimivih aktivnosti prikazujemo v priloženih fotografijah. Veselimo se izzivov, ki sledijo …

Zapisal: Boštjan Petak, koordinator projekta

 

Dostopnost