Select Page

Uporaba sodobne IKT na SŠSB

Videoposnetek je namenjen predstavitvi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na SŠSB v različnih učnih situacijah in promociji šole kot celote. Nastal je v sodelovanju z dijaško snemalno ekipo in učitelji, ki sodelujejo v projektu IP 1:1. Vsem iskrena hvala za vložen trud in delo. Želimo vam prijeten ogled.

Boštjan Petak,

koordinator projekta IP 1:1

 

Skupno srečanje razvojnih in implementacijskih šol (april, 2019)

V Ljubljani smo se konec aprila zbrali koordinatorji in ravnatelji vseh  v projektu sodelujočih šol z namenom evalvacije opravljenega dela do sedaj in nalog, ki jih je potrebno opraviti do konca šolskega leta.

Najpomembnejša med temi nalogami je vsekakor priprava in oddaja primerov dobre rabe v skupno zbirko, ki bo na voljo vsem zainteresiranim uporabnikom. Del srečanja smo namenili tudi že opredelitvi temeljnih smernic in aktivnosti, ki nas čakajo v projektu v šolskem letu 2019/2020.

Boštjan Petak

Inovativna pedagogika 1:1 kot metoda dela z dijaki priseljenci (25. marec 2019)

V okviru strokovnega srečanja mulitplikatorjev v projektu SIMS smo dobili priložnost predstaviti uporabo sodobnih mobilnih naprav kot eno izmed možnosti za delo z dijaki priseljenci.

Delavnico z naslovom »Bogatenje besedišča z uporabo IKT« smo zasnovali na primeru uporabe aplikacije Quizlet, prirejene za usvajanje in širjene besedišča pri dijakih priseljencih iz Kosova. Prikazana praksa možnosti uporabe IKT pri pouku je še en poizkus in hkrati dober primer široke uporabnosti sodobne IKT v pedagoški praksi, sočasno pa pomeni nadaljnjo desiminacijo spoznanj projekta Inovativna pedagogika v druge izobraževalne programe oziroma projekte.

Delavnico sva izvedla Andreja Rozman in Boštjan Petak.

 

Zapisal: Boštjan Petak

NEARPOD (marec, 2019)

NEARPOD (marec, 2019)

Dijaki 3. a razreda so pri pouku biologije pouk popestrili z uporabo aplikacije Nearpod. Spoznavali so proces koagulacije krvi, ki v človeku poteče v povprečno 15 sekundah. Procese so samostojno predstavili z uporabo ključnih besed na svojih mobilnih napravah.

Zapisala: Vera Cunk Manić

NEARPOD (februar, 2019)

V sredo, 13.2. 2019, smo pri učni uri strokovnega modula Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja uporabili mobilne naprave in aplikacijo Nearpod.

Dijaki so sledili interaktivni predstavitvi učnih vsebin preko svojih mobilnih naprav. Najprej so spremljali predstavitev nove učne snovi, zatem pa so se lotili reševanja kratkega kviza, s pomočjo katerega so učno snov tudi utrdili in ponovili.

Zapisala: Simona Luetić

 

3D tiskanje (februar, 2019)

3D tiskanje (februar, 2019)

Na delavnici v izvedbi strokovnjakov ŠC Velenje, smo se učitelji seznanili z osnovami 3D tiskanja. Medse smo povabili tudi naše dijake, ki jih strokovno področje zanima in izkazalo se je, da imajo nekateri izmed njih že kar veliko izkušenj na tem področju. Vsekakor uporabna zadeva, primerna tudi za širšo predstavitev dijakom v programu metalurški tehnik.

Boštjan Petak

Dostopnost