Select Page

Astronomska »olimpijada« med sedmimi državami (Češka, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Slovaška in Slovenija) je bila med 1. in 8. septembrom 2018 v madžarskem mestu Zanka. Na tekmovanju so se srečale nacionalne ekipe za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike (MOAA), ki bo potekala od 3. do 11. novembra na Kitajskem. Kot član slovenske ekipe je sodeloval tudi naš dijak Klemen Keršič, ki je na koncu dosegel odlično 10. mesto in prejel pohvalo.

Predavanje o zaznavi eksoplanetov

IWAA oz. International workshop of astronomy and astrophysic poteka po načelih MOAA, vendar v skrajšani obliki. Dogodek presega klasična tekmovanja, saj udeleženkam in udeležencem ponuja večdnevno izobraževanje, ki temelji na teoretičnem in opazovalnem delu.

Tekmovalni del

Delavnice in predavanja so namenjena poglobitvi astronomskih in fizikalnih konceptov, potrebnih za olimpijado. Ker je tekmovalni del namenjen preverjanju znanja na nivoju astronomske olimpijade, je Klemnovo 10. mesto odlično izhodišče za Kitajsko!

Skupinska fotografija udeleženk in udeležencev ter mednarodnih predavateljev

Marko Žigart, mentor

Dostopnost